Confidentialitate

Site-ul www.ascendent.ro (denumit în continuare “website”) este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără niciun fel de alte garanții. www.ascendent.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

www.ascendent.ro, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.ascendent.ro, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiilor furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenţa politică de confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor; de utilizare şi politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreagă înţelegere (contractul) dintre părţi.

www.ascendent.ro îşi rezervă dreptul de a schimbă şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.ascendent.ro , precum şi Politică de confidenţialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica politica de confidenţialitate pe care aţi agreat să o respectaţi.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.ascendent.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

www.ascendent.ro poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Informaţiile pe care www.ascendent.ro le colectează diferă în funcţie de modul în care folosiţi website-ul. Este posibil să utilizaţi website-ul fără a fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele şi prenumele, porecla/pseudonimul (username), sexul, data şi locul naşterii, date din actele de stare civilă, adresa de e-mail, adresa fizică, numere de telefon, profesie, formare profesională, situaţie familială, obişnuinţe/preferinţe/comportament, date de geolocalizare/date de trafic. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauza transmiterea lor către noi, iar în fiecare pagină unde vă cerem aceste informaţii există un link (o legătură) către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori este cazul.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevanţă nevoilor dumneavoastră.
 • pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele, conferinţele, oferte sau credite pe care le-aţi solicitat.
 • pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinut cât mai relevant pentru dvs.
 • pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale website-ului.
 • realizării de analize/rapoarte.
 • realizării de informări.
 • publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de către www.ascendent.ro

www.ascendent.ro poate folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a va furniza un serviciu cât mai bun.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi că “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, etc.) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driveul utilizatorului).

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singură sesiune (o singură accesare a website-ului) şi nu mai sunt reţinute odată de utilizatorul a părăsite website-ul iar alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website. Cu toate aceste, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin prin modificarea setărilor browserului utilizat.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legătură între un web-browser (utilizatorul) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigura userilor o experienţă plăcută şi uşoară de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind istoricul de navigare din vizitele anterioare pe website, coşuri de cumpărături sau publicitate relevanţă.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

Vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanţă a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate

Prin utilizarea website-ului www.ascendent.ro sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parolă şi sunteţi de acord să va asumaţi întreagă responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe website cu contul şi parolă dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile dumneavoastră sau altei persoane, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat www.ascendent.ro pentru a bloca accesul la cont şi a va genera cât mai rapid un nou set de date de acces.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui website şi tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, şamd, vor fi pedepsite conform legii.

www.ascendent.ro poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale www.ascendent.ro, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Informaţiile nu pot fi vândute sau puse la dispoziţia unor terţe persoane fără informarea şi acceptul Dvs. prealabil. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari (prin completarea de către dvs.; a diverselor formulare existente pe website, exprimându-va consimţământul expres în acest sens): partenerii contractuali ai operatorului, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei.

Pe acest website există link-uri către terţe website-uri; odată accesate aceste link-uri, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care va privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la www.ascendent.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.ascendent.ro certifica faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal. www.ascendent.ro utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care website-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punctul de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Ultimele oferte

© 2024 | Ascendent Imobiliare Brasov | Toate drepturile rezervate

O solutie Soft Imobiliar si Agentii imobiliare Brasov| Termeni si conditii | Despre cookies